• Uitnodiging Bijzondere Algemene Leden Vergadering

   

  Geacht DVOL-lid,

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2016 hebben wij de leden geïnformeerd over de ontwikkelingen die direct effect hebben op het financiële, sportieve en maatschappelijke functioneren van onze vereniging. Naar aanleiding hiervan is besloten een verkenning over de toekomst van DVOL te houden. Via een aantal rondetafel-bijeenkomsten zijn alle leden, supporters, vrijwilligers en ouders gevraagd om mee te denken. Dit heeft geresulteerd in een visie op de nieuw te voeren koers van DVOL.

  De visie en denkrichtingen op de nieuwe koers van DVOL willen we graag met u delen en toelichten. Dit willen we doen tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Graag nodigen wij u daarom uit om op donderdag 13 juli 2017 van 20:00 tot 21:30 uur deze bijzondere Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

  De vergadering wordt in verband met de voorbereidingen op de Vierdaagse camping gehouden bij Van der Valk Nijmegen-Lent. Vanaf 19:30 uur heten wij u van harte welkom. In verband met het aantal maximum zitplaatsen, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij de secretaris via alv@dvol.nl.

  Tevens willen wij u langs deze weg ook vragen in uw agenda De DVOL Aftrapdag te noteren, direct na de vakanties op zaterdag 26 augustus aanstaande. Een dag die geheel in het teken staat van de opening van het nieuwe seizoen. Meer informatie hierover volgt op onze nieuwe website.

  Wij hopen van harte u op deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering te ontmoeten.

   Met vriendelijke groet,

  Het bestuur van v.v. DVOL

rfwbs-sliderfwbs-slide