• Momenteel hebben 172 leden zichzelf al een plekje in de Voetbal.nl-app gegeven om zodoende geregistreerd te zijn voor een van de vele ledentaken binnen onze vereniging. In totaal zijn er 296 voorkeuren met ons gedeeld, hetgeen betekent dat we - als club - hard op weg zijn om komend seizoen 'met veel handjes licht werk te verrichten'. 

    Leden en ouders-/verzorgers van kinderen t/m 15 jaar welke zich nog niet hebben aangemeld voor de - per nieuwe seizoen verplichtgestelde - ledentaken worden dringend verzocht dit op korte termijn alsnog te doen. Iedereen, niemand uitgesloten... 

    Voor de handleiding van inschrijving/aanmelding op ledentaken verwijzen we u graag naar https://www.dvol.nl/handleiding-inschrijving-verplichte-ledentaken/ 

    Leden vanaf 15 jaar en ouder worden in het vroege begin van het nieuwe seizoen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Communicatie volgt.