• Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2016 is besloten een verkenning over de toekomst van DVOL te houden. Via een aantal ronde tafel gesprekken zijn alle leden van DVOL gevraagd om mee te denken. Dit heeft geresullteerd in een visie op de toekomst van DVOL. Deze visie en de denkrichtingen willen we graag met u delen en waar nodig vast stellen.

    Tevens zal tijdens de vergadering de contributie voor aankomend seizoen worden vastgesteld.

    De stukken voor de vergadering worden uiterlijk twee weken voor de vergadering via deze website gepubliceerd.

     

    Bestuur DVOL

rfwbs-sliderfwbs-slide