• Vorige week hebben Burgemeester Bruls en Wethouder Grete Visser (D66) een werkbezoek aan DVOL gebracht. Directe aanleiding waren de innovatieve plannen die DVOL heeft om de vereniging toekomstbestendig te maken en het vrijwilligersvraagstuk aan te pakken. Een nieuwe opzet die in vorig najaar definitief is goedgekeurd door de leden van DVOL in een Bijzondere en een Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

    In de algemene ledenvergadering van januari 2019 zijn de voorzitters van de meeste commissies benoemd. Vanaf nu zal de nieuwe opzet verder uitgerold worden. Begin maart zullen de eerste betrokken voor een informatie avond worden uitgenodigd. We beginnen met alle ouders van de spelers uit de instroom tot alle O10 teams.

    Het bezoek met de Burgemeester en Wethouder liep zeer plezierig. Na een korte rondleiding over het complex door voorzitter Stan Aldenhoven en Ere-lid Eef Knipping hebben Burgemeester en Wethouder kennis gemaakt met een aantal actieve leden van onze club. Vervolgens hebben de Burgemeester en Wethouder uitvoerig gesproken met het dagelijks bestuur. Een informatieve en inspirerende uitwisseling van ideeën en toekomstplannen.

    Dat de Burgemeester het bezoek heeft gewaardeerd blijkt onder andere uit onderstaande column die hij heeft geplaats in De Brug (Editie Nijmegen). Wij danken Burgemeester en Wethouder voor hun belangstelling en goede samenwerking.