• Een 20-tal D.V.O.L.-leden hebben de voorbije week deelgenomen aan de, intern verzorgde, AED-/EHBO-cursus.

    De aangeboden cursus levert een bijdrage aan het verzorgen van een veiliger sportklimaat op de club. D.V.O.L. dankt de deelnemers voor hun inzet en positieve bijdrage aan de vereniging. 

    In het nieuwe seizoen zal de mogelijkheid worden onderzocht om, met name, kaderleden en barmedewerkers opnieuw de kans te bieden zichzelf op medisch gebied bij te scholen.