• Op 10 mei is de tweede ronde van de gesprekken over de toekomst van DVOL gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is een presentatie gegeven met de belangrijkste bevindingen van de eerste ronde tafel gesprekken op 29 en 30 maart jl.

    Tijdens de sessie op 10 mei werden deze constateringen onderschreven door de aanwezige. In een levendige discussie onder leiding van procesbegeleider Fons vander Logt is verder invulling gegeven aan de bevindingen. Daarnaast zijn een aantal vervolgstappen benoemd. Deze zijn te vinden in bijgaand verslag van de bijeenkomst (Vervolg_Ronde_Tafel_gesprekken_20170510.pdf).

    Op woensdag 7 juni zal de derde bijeenkomst plaats vinden. Wij nodigen leden en andere belangstellende die mee willen denken over de toekomst van onze club van harte uit om bij dexe bijeenkomst aanwezig te zijn. Heb je voor die tijd nog opmerkingen of ideeen schroom niet deze te melden bij een van de bestuursleden of mail naar secretaris@dvol.nl

rfwbs-sliderfwbs-slide