• DVOL zoekt een nieuwe betrokken voorzitter. Stan Aldenhoven, die bijna zeven jaar preses is van onze vereniging, heeft tijdens de algemene ledenvergadering van januari aangegeven niet op te gaan voor een nieuwe termijn. Ook secretaris Ruud Polman heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Zowel Stan als Ruud treden bij de volgende ALV terug.

   Stan licht toe: "Ruud en ik zitten bijna 7 jaar in het bestuur van DVOL. In die tijd is er heel veel gebeurd. Denk aan de sterke groei van het aantal leden, de aanleg van het vierde veld, de introductie van de nieuwe spelvormen voor de jeugd en de promotie van ons eerste elftal naar de derde klasse. De belangrijkste stap die we gemaakt hebben, is dat we samen met alle leden hebben gebouwd aan de vereniging van de toekomst. Deze heeft inmiddels vorm gekregen in de aanstelling van een verenigingsmanager, nieuwe statuten en huishoudelijk reglement, èn in een vooruitstrevende verenigingsstructuur. Inmiddels zijn we in bijeenkomsten met (ouders van) leden onze nieuwe organisatievorm tot uitvoering aan het brengen".

   Wat is de belangrijkste uitdaging voor de nieuwe voorzitter?

   Stan: “In de eerste plaats is het goed te bedenken waar het werkelijk om gaat: iedereen op zijn of haar niveau met plezier laten voetballen. DVOL wil een vereniging zijn waar ieder lid optimaal kan genieten van voetbal. Door genieten, kun je presteren. Er het beste uit jezelf halen. DVOL is een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht je voetbalcapaciteiten en achtergrond. Iedereen bij DVOL is gelijk, betaalt gewoon contributie en gedraagt zich naar de waarden en normen van de club: van de instroom tot en met het eerste. Daar begint en eindigt de opdracht van het bestuur van onze vereniging. Dit gaat alleen niet vanzelf. Het kan alleen als alle leden mee doen.

   Vrijwel alle sportverenigingen in Nederland worstelen met de vraag om voldoende vrijwilligers te hebben. De toekomst van verenigingen hangt daarvan af. Te weinig leden beseffen helaas dat ze lid zijn van een vereniging. Een vereniging is van, voor en door leden. Een vereniging is geen commerciële organisatie waar je iets koopt en daar eisen aan kunt stellen. Als lid ben en maak jezelf je vereniging. En ben je dus ook medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van jouw vereniging. Daarom hebben we met de leden gekozen voor een concept met verenigingstaken voor ieder lid. Iets doen voor je club die je verbindt met anderen. Bij de jeugd tot en met 15 wordt dit via de ouders ingevuld door middel van het gecombineerde lidmaatschap. Naast zeggenschap ook een steentje bijdragen.

  We merken overigens dat onze nieuwe aanpak ook interessant wordt gevonden. Zo is er veel landelijke media aandacht aan gegeven en zijn de Burgemeester Bruls en Wethouder Visser langs geweest om te horen hoe we zaken aanpakken. Zeker omdat ze zien dat veel verenigingen in Nijmegen zoekende zijn om in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan. Daarnaast worden we door grote collega clubs uit de regio benaderd om onze aanpak te delen. Maar een aanpak ontwikkelen en invoeren is één, zorgen dat de nieuwe aanpak wordt voortgezet en gaat werken is twee. Dat is één van de belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe voorzitter”.

   Hoe verder?

   Ruud: “Er is in de laatste algemene ledenvergadering een groepje leden gevormd die de zoektocht naar de nieuwe bestuursleden gaat begeleiden. We zoeken in ieder geval naar een betrokken voorzitter en secretaris die in staat zijn de nieuwe verenigingsstructuur en de ingezette aanpak, samen met de andere bestuursleden en de leden, voort te zetten. Zodat onze vereniging zich verder kan ontwikkelen en een mooie, sportieve en financieel gezonde toekomst heeft.”

  Mocht je vragen hebben of goede kandidaten kennen dan kun je terecht bij Eef Knipping (eef-vrony-knipping1949@kpnmail.nl). Belangrijk om te weten dat ook voorzitter en secretaris bij DVOL onbezoldigde functies zijn.

rfwbs-sliderfwbs-slide