• Historie

 • Zittend tegen de spoordijk in de buurt van het viaduct over de Griftdijk Noord, besloten de heren B. Dams, D. van Ewijk, W. Rikken, W. Telkamp, A. Pennings, A. Liskamp, J. Segers en G. Klein-Overmeer tot het oprichten van een Rooms Katholieke Voetbalclub. Op voorstel van J. Vredeveld kreeg de vereniging de naam:

  "Door vrienden Opgericht"

  B. Dams werd als voorlopige voorzitter aangewezen en tevens werd besloten de oprichting op 28 oktober 1931 officieel te bekrachtigen en een bestuur te formeren. Uit deze vergadering werd het eerste bestuur gekozen: G. Snaak (voorzitter), J. Segers (secretaris), J. Rikken (penningmeester), W. Derksen en G. Klein-Overmeer, beiden commissaris.Met de oprichting van D.V.O. kwam een einde aan de vele voetbalclubjes, die in Lent actief waren geweest. D.V.O. begon in de kleuren oranje-zwart (oranje shirt met zwarte kraag en manchetten en zwarte broek). Na enige jaren werd dit veranderd in rood-wit.

  In 1942 ging D.V.O. over van de R.K. voetbalbond afdeling Bisdom Den Bosch naar de Nederlandse voetbalbond. Omdat meer verenigingen onder de naam D.V.O. aan de competitie deelnamen werd de naam verrijkt met de "L" van Lent. In het seizoen 1942-1943 had D.V.O.L. een uitstekend elftal. Dit elftal werd dan ook kampioen. De eerste kampioen die de vereniging in haar bestaan kende.

  Op zondag 7 mei 1944 vierde onze vereniging haar 12,5 jarig bestaan, welk feest, ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden, toch onvergetelijk is geworden. Het begon met een H. Mis, waarna een feestelijk ontbijt in het Witte Huis volgde. De voorzitter van D.V.O.L., de heer Braam, hield een toespraak. 's Avonds werd door enige leden het toneelstuk "Voetbal Henkie" opgevoerd. Na deze viering viel het doek voor D.V.O.L. Alleen op papier bestond de voetbalvereniging nog.

  Nadat de oorlog in mei 1945 beëindigd werd had de Lentse bevolking wel wat anders te doen dan aan voetballen denken. Begin maart 1948 namen de plannen weer te gaan voetballen vaste vormen aan. De eerste ledenvergadering werd op 2 april 1948 in het molentje gehouden. Het volgende bestuur werd gekozen: H. Berkien (voorzitter), W. Telkamp (secretaris), H. Rikken (penningmeester), A. Jansen en H. Evers. De vereniging telde in 1948 +/- 125 leden en nam in het seizoen 1948/1949 met 4 elftallen deel aan de competitie.

  Ondanks de geweldige resultaten welke het eerste elftal en ook onze lagere elftallen zouden gaan behalen, brak een zeer moeilijke tijd voor D.V.O.L. aan. Het gehannes rond het speelveld in Lent en de moeilijkheden die zouden ontstaan na het seizoen 1954/1955 van het eerste elftal zouden veel veranderen.

  Op zondag 24 april 1955 werd DVOL, door een 1-0 overwinning op Eendracht, kampioen van de 2e klasse onderafdeling van de KNVB afdeling Nijmegen. Na dit kampioenschap is de vereniging door een diep dal gegaan. De moeilijkheden ontstonden rond het kampioensfeest. De plaats waar dit zou worden gehouden stond ter discussie. Een deel van het bestuur stapte op en er ontstond een groot verloop in het ledenaantal.

  Toen de nieuwe competitie 1955/1956 voor de deur stond, moest er hals over kop nog een elftal in elkaar worden gezet. Geen wonder dat DVOL aan het einde van dat seizoen weer uit de eerste klasse rolde. Tevens was het Visveld niet meer beschikbaar en speelde men de thuiswedstrijden in Elst op het Spero-veld.

  Maar het veranderde snel. Op 7 april 1957 vertrokken drie bussen vol supporters naar Erlecom voor de laatste wedstrijd. Het eerste elftal heeft toen op ondubbelzinnige wijze bewezen de sterkste ploeg te zijn door een 12-0 zege op Erlecomse-Boys, waarmee het kampioenschap in de wacht werd gesleept en tevens promotie naar de 1e klasse van de KNVB.

  Op 4 augustus 1957 mocht het nieuwe terrein aan de Visveldsestraat in gebruik worden genomen. Eindelijk een nieuw voetbalveld, met kleedruimte, stromend water (dwz pomp) en een toilet.

  Op de ledenvergadering van 26 januari 1959 kwam A. Meeuwsen in het bestuur van DVOL.

  Het eerste zilveren-bloementoernooi werd gehouden op 13 en 20 augustus 1961. Op zondagmorgen 15 juli 1962 werd een ledenvergadering gehouden. Als voorzitter werd gekozen A. Meeuwsen. Op 2 november 1962 werd de supportersvereniging van DVOL opgericht. J. Trouw werd voorzitter.

  Op de jaarvergadering van 10 juli 1964 stelde P. de Haan zich niet herkiesbaar. Op onnavolgbare wijze verzorgde hij van 1955 t/m 1964 het secretariaat van DVOL. In 1965 degradeerde het eerste team van de hoofdklasse naar de eerste klasse onderafdeling. Maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bij de junioren werden het B-elftal, C-elftal en D-elftal kampioen. Het C-elftal werd ongeslagen kampioen. In 19 wedstrijden werd een doelgemiddelde van 103-12 gehaald. In het seizoen 1967/1968 degradeerde het eerste elftal van de 1e klasse naar de 2e klasse.

  Op zaterdag 12 juni 1971 werden het nieuwe clubhuis en kleedlokalen in gebruik genomen en op zaterdag 31 juli het nieuwe hoofdveld.

  Tijdens het 40-jarige bestaan werden W. Peters en G. Willemsen benoemd tot lid van verdienste.

  Zestien jaar heeft DVOL moeten wachten om voor de vierde maal in de historie kampioen te worden. Zondag 25 maart 1973 behaalde DVOL dan toch het kampioenschap en daarmee promotie naar de 1e klasse. Niet alleen het eerste elftal werd kampioen, maar ook het zesde en de A1-junioren. De A1 werd zelfs ongeslagen kampioen. Door dit geweldige resultaat en de zeer hoge uitslagen werden de A1-junioren twee klassen hoger ingedeeld. Ondanks deze hoge klassering werd dit team in 1974 kampioen van de hoogste junioren klassen KNVB afdeling Nijmegen.

  Het zaalvoetbalteam, dat voor het eerst in 1974-1975 aan de competitie deelnam, werd kampioen en weer de A1-junioren, die voor de derde maal op de eerste plaats eindigden. Met liefst 19 elftallen (waaronder 2 zaalvoetbalteams) nam DVOL deel aan de competitie. Alle wedstrijden moesten op twee velden worden afgewerkt. Gelukkig startte men gedurende dit seizoen met de aanleg van een derde speelveld. Negatief viel het resultaat uit bij de A1-junioren. Als voornaamste reden hiervoor kon worden aangevoerd da algehele vernieuwing van het elftal.

  In het seizoen 196-1977 is in de annalen van DVOL bijgeschreven als een van de meest glorieuze uit de historie van de Lentse voetbalvereniging. In oktober 1976 werd het 45-jarig jubileum op grootse wijze gevierd met een druk bezochte receptie en een geslaagde feestavond. Tijdens deze receptie werd voorzitter A. Meeuwsen onderscheiden met de zilveren KNVB-speld. Op 22 mei 1977 kon de vlag worden gehesen. Het eerste elftal werd voor de vijfde maal in de historie kampioen. Dolle vreugde heerste op het Visveld toen de buit binnen was. De spelers werden overladen met bloemen, de ereronde werd een triomftocht. Een triomftocht werd ook de rit van de kampioenen door vlaggend Lent. Men had het recht op deze huldiging, want als men vanaf de eerste aftrap van de competitie to het laatste fluitsignaal bovenaan staat, is men niet slechts kampioen, maar een groot kampioen. Hiermee was de koek nog niet op. Ook in de zaal bleek DVOL het voetballen te beheersen, blijkens het kampioensschap dat werd behaald.

  Tijdens de jaardvergadering van 2 september 1977 werden twee leden gehuldigd. Bestuurslid A. Disveld werd benoemd tot erelid en P. Muissers tot lid van verdienste. Inmiddels was het derde speelveld in gebruik genomen. Daardoor werd één speelveld bestemd tot trainingsveld en voor het spelen van lichtwedstrijden.

  Op hemelvaartsdag (24 mei 1974) werd het eerste elftal voor de zesde maal in de geschiedenis kampioen en promoveerde naar de 4e klasse van de KNVB, een mijlpaal die nog nimmer in de Lentse voetbalhistorie was bereikt.

  In het seizoen 1980-1981 werd er voor het eerst in de geschiedenis van DVOL door dames in de competitie uitgekomen. Ondanks het iets te geringe aantal dames kon er toch aan de zaalvoetbalcompetitie worden deelgenomen, die de KNVB mede dankzij initiatieven van DVOL en in het bijzonder door F. van de Berg dit seizoen van start liet gaan. De dames bereikten een vijfde plaats.

  Het was op 28 oktober 1981 50 jaar geleden dat de voetbalvereniging werd opgericht. Een speciale commissie organiseerde een grandioos dorpsfeest. De festiviteiten werden gehouden in een grote tent, die was opgebouwd naast het clubgebouw. Een jubileumboek over 50 jaar DVOL, alsmede een speciaal programmaboekje, werden samengesteld en gedrukt. Tijdens de receptie van dit feest ontvingen A. Meeuwsen, W. Peters en G. Willemsen de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in zilver. A. van Haaren ontving de zilveren spels van de KNVB. H. Berkien werd benoemd tot ere-voorzitter en W. Peters en G. Willemsen tot ere-lid. Lid van verdienste werden A. van Haaren en W. Jacobs. In totaal bezochten circa 6500 personen de fesitiviteiten.

  In verband met het 55-jarig bestaan van DVOL in oktober 1986 werd door de jeugdcommissie een geweldig jeugdtoernooi georganiseerd. In totaal namen 35 jeugdelftallen aan dit toernooi deel.

  In juli 1991 is met de bouw van het jeugdhome van DVOL begonnen. De huidige kantine werd met 6 meter verlengd. De aanbouw werd bij het 60-jarig bestaan van DVOL officieel geopend.

  In de tweede helft van de jaren 90 en de begin jaren van het nieuwe millenium speelde het eerste elftal wisselend in de vijfde klasse of vierde klasse, daarbij werd enkele malen het kampioenschap binnen gehaald. De plannen rondom de bouw van een nieuw sportpark (door de komst van de Waalsprong) werden steeds concreter.

  In december 2005 was het zover; na tientallen jaren in het visveld te hebben gevoetbald, was de verhuizing een feit. Een gloednieuw sportpark met twee kunstgrasvelden, gelegen aan de vossenpels, werd in gebruik genomen. Het nieuwe terrein houdt rekening met de verwachte toestroom van het aantal leden door de vele nieuwbouw in Lent. DVOL is klaar voor een nieuwe fase in haar bestaan.

  In 2006 is het 75-jarig jubileum van de vereniging uitbundig gevierd. Door het jaar heen (en ook al in 2005) zijn er verscheidene activiteiten georganiseerd in het kader van dit jubileum. In oktober was er een 3-daags feest met een receptie, feestavonden, spelactiviteiten voor de jeugd, een reunie met oud eerste elftalspelers, een kerkmis en een middagmatinee. Tijdens de receptie is Eef Knipping door de KNVB onderscheiden.

  In november 2006 is Ber Pas tijdens de algemene ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter. Peter Oude Avenhuis trad deze vergadering af. Peter is tijdens de vergadering benoemd tot lid van verdienste van de vereniging. Deze titel heeft hij te danken aan het voorzitterschap en de rol die hij heeft gespeeld voor de club bij de verhuizing naar het nieuwe sportpark.

  In oktober 2009 is tijdens de algemene ledenvergadering Theo Teunissen gekozen tot nieuwe voorzitter, na aftreden van Ber Pas. Na vele goede diensten verricht te hebben, bereikte op 28 januari 2011 DVOL en ver daarbuiten het droevige bericht dat Theo Teunissen plotseling aan een hartstilstand is overleden.

  Na een periode van een klein jaar zonder voorzitter, kwam de zoektocht naar een nieuwe voorzitter uit bij Ton Pennings. Begin 2012 nam hij het voorzitterschap van onze club op zich. Dit was echter van korte duur. Eind mei zat DVOL weer zonder voorzitter.

  In de ledenvergadering van november 2012 is Stan Aldenhoven gekozen tot voorzitter.

  In 2017 kreeg D.V.O.L een vernieuwde website, gemaakt door Zhen Han Mo en Finn Polman.