• Nieuw beleid DVOL

  De afgelopen 1,5 jaar hebben we in meerdere discussieavonden, kringgesprekken en een aantal buitengewone, bijzondere en gewone Algemene Ledenvergaderingen gesproken over de toekomst van DVOL. Alle leden waren daarbij uitgenodigd om mee te praten. Velen hebben dat gedaan. 

  De uitkomst van al deze bijeenkomsten is een volledig nieuw beleid dat is goedgekeurd door de leden en is bekrachtigd in nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Twee belangrijke pijlers in het nieuwe beleid zijn de verenigingstaken voor iedereen en het gecombineerd lidmaatschap voor ouders/verzorgers van jeugdleden tot 16 jaar. Wat betekent dit voor de leden van onze vereniging?

  De komende maanden gaan we het nieuwe beleid in een aantal fases invoeren. Uiteraard doen we dat niet zonder u goed te informeren. Dit doen we in een aantal sessies. Later deze maand zijn er speciale sessie voor alle ouders / vertegenwoordigers van spelers van 9 jaar en jonger (Instroom; JO8-1 t/m JO8-5 en JO9-1 t/m JO9-5).

  De informatieavonden vinden plaats op dinsdagavond 26 maart van 19:30 tot 21:00 uur voor alle ouders / vertegenwoordigers van spelers uit de Instroom + JO8-1 t/m JO8-5. En op woensdag 27 maart van 19:30 tot 21:00 uur voor alle ouders / vertegenwoordigers van spelers uit de JO9-1 t/m JO9-5.

  De bijeenkomsten vinden plaats in de kantine van DVOL.De ouders van deze leden ontvangen een speciale uitnodiging.

  (Ouders/ vertegenwoordigers van overige) leden zullen in de komende maanden uitgenodigd worden.