• Beste leden van Supportersvereniging D.V.O.L.

  Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Supportersvereniging D.V.O.L. op 14 februari 2020 om 20.00 uur in de kantine van D.V.O.L.

  De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Definitieve vaststelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Goedkeuring en vaststelling jaarverslag secretaris
  5. Goedkeuring en verslag kascommissie
  6. Goedkeuring en vaststelling jaarverslag penningmeester
  7. Bestuursverkiezing:
   De aftredende bestuursleden stellen zich weer kandidaat.
   Leden die ook als (tegen)kandidaat in de verkiezing willen meedoen kunnen zich daartoe opgeven bij het bestuur. Leden die zich beschikbaar willen stellen als secretaris van de supportersvereniging worden daarvoor van harte uitgenodigd.
  8. Vaststelling contributie jaar 2020-2021. Voorstel van het bestuur is om de jaarlijkse contributie te handhaven op € 10,-
  9. Communicatie met de leden, voorstel tot uitbreiding vastleggen meer gegevens van de leden en automatisch incasso van de contributie.
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

  NB:
  De jaarverslagen liggen ter inzage voor de opening van de vergadering

   

rfwbs-sliderfwbs-slide